Kvalitetsmålsvecka hos Solstrålen

Denna veckan arbetar vi lite extra med vårt kvalitetsmål som är värdegrunden. Idag delade vi barngruppen i två grupper och såg en film som handlar om kanin och igelkott, som vi tidigare använt oss av i våra grupper. Filmen handlade om hur viktigt det är att lyssna på varandra och komma överens, barnen tittade och lyssnade med spänning. Efter filmen pratade vi om den och barnen fick berätta sina tankar.

(null)

Torsdag hos Solstrålen v.10

Idag har vi lekt ute i snön, barnen kasta,busade och smakade på snön. Tillsammans byggde vi en snögubbe och en snölykta. 

Några barn fick även prova att göra sockermålningar, det blev fina resultat.

(null)

"Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus" (Lpfö 98, rev.2016, s.7).

Solstrålen v.10


Tisdag hos Solstrålen. 
Vi hade gemensam samling med frukt och veckosång. Sen hade vi våra grupper, nyckelpigorna gick på äventyr och krokodilerna och Mini-Hopp lekte i snön på gården.
Väl inne igen hade vi aktivitet med matematik i fokus.
(null)                       
(null)
(null)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form,läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Lpfö 98, rev.2016, s.10).

Onsdag hos Solstrålen.
Efter samlingen idag gick halva barngruppen ut och provade att åka på den lilla isen som fanns på gården, här blev det att träna grovmotoriken.
(null)

Andra halvan av barngruppen stannade inne och hade skapande. Vi provade på sockermålning, barnen fick måla på ett papper med vatten med socker i sedan droppa vattenfärg på det "kladdiga" pappret. Det blev underbart fina konstverk.

(null)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" samt "utveckla sin förståelse för naturkunskap genom enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" (Lpfö 98, rev. 2016, s.10).