Solstrålens vecka 🌞

Vi har haft en härlig stund med massa lek och bus på lekplatsen. 


"Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö" (Lpfö 98, rev. 2016, s. 7).

Tillsammans lyssnade och dansade vi till musik 💃🕺🏻 detta är en uppskattad aktivitet hos barnen.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama" (Lpfö 98, rev. 2016, s.10).


Tillsammans har vi upptäckt och pratat om olika djur som bor i naturen. Idag hittade vi en liten snäcka 🐌 som vi sjöng om och undersökte närmre.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö samt utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" ( Lpfö 98, rev. 2016, s. 8 och s. 10).


Publicerat i Allmänt