Träff med vår fadderklass 1 mars

Vi promenerade till Skolan för att träffa de fina 4 : orna . Vi presenterade två lekar som vi har lekt . 


"Skatan flyger" från  Irak och "Spring på stället " från Egypten . 

Kvalitetsmål Ramlösa Friskola 2016/2017

Mål : " Lek och rörelse" i andra kulturer"

Efter det lekte vi ute på gården tillsammans . 

Publicerat i Allmänt