Torsdagen 9/3

Gruppen "Igelkottearna" gick och utforskade en lekplats i närområdet 😊

"Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande" samt "utveckla sin motorik,koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" (Lpfö 98, rev. 2016 s.9 och s.7)

Publicerat i Allmänt