Utflykt till Jorbodalen 8 juni

Vi promenerade tillsammans med Regnbågen . Lpfö " utvecklar intresse  och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor , naturen och samhälle påverkar varandra, "


" utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga  och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin häls och sitt välbefinnande, "

Publicerat i Allmänt