De som slutar hos oss "flyger"in till Regnbågen 20/6

Vi läser upp två texter som vi skrivit personligt till varje barn och sedan flyger de in på Regnbågen och får titta vilken plats i hallen 

Avslutningsutfltykt 15/6

Vi gick till Traktorlekplatsen och tog med matsäck. En härlig dag! Ha en skön sommar

Utflykt till Jorbodalen 8 juni

Vi promenerade tillsammans med Regnbågen . Lpfö " utvecklar intresse  och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor , naturen och samhälle påverkar varandra, "


" utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga  och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin häls och sitt välbefinnande, "