Solstrålen vecka 17

Vi har haft roliga, spännande och lekfulla dagar tillsammans 😊 då vi både har haft matematik med att sortera efter färg och storlek, skapande då några barn tillverkat egna maraccas och vi har varit på vår första utflykt med egen matsäck 🌞🌸

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg" samt "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Lpfö 98, rev 2016, s.5)

Lässtund med Clara (förskollärarstudent)

Att läsa böcker främjar ordförrådet och att lyssna och fantisera . 

Påsk hos Solstrålarna

Under påskveckan är vi tillsammans hela huset, vi har haft påskfest med olika aktiviteter, påsklunch, besök av påskharen samt har vi påskpysslat 🐥🐔🐣

Förskolan har i uppdrag att bland annat "utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa" ( Lpfö 98, rev. 2016, s.6)