Vi är ute och studerar vad stormen gjort! Hittar ett stort träd som trillat.Samarbete för att resa det fallna trädet 💨Torsdag och lekgrupper/ Tema trygghet