Uppevila

Här spelar vi Kims Lek med dom barnen som inte sover. Varje dag görs någon form av aktivitet vid uppevilan.
 
 
 
 

Klípp och klista fjlärilarna 27 september

Alla fjärilar fick tidningar som de klipper ut saker som de gillade och sedan klistrades dessa på ett papper.
Lite klurigt var det!
 
 
 
 

Kroppsmedvetan med larverna 26 september

Larverna sjöng sånger om kroppen med rörelser till. Visat bilder i en bok om kroppen.
och vi pratade om vad de olika kroppsdelarna gör och kan.
 
Sedan frågade vi barnen var de olika kroppsdelarna sitter och då pekade barnen på sig själva.
Tex Var sitter nacken, öronen, pannan och tårna?