Musikglädjen fortsätter... Musikstilar 30 oktober

Idag pratar vi om att det finns olika slags musik och olika instrument. Vi lyssnade på stråkinstrument och tittade på olika stråkinstrument. Vi tittade och lyssnade på David Garrett när han uppträdde. Vi tog hjälp av datorn och cd spelaren för att verkligen se och uppleva hans musik. Onsdagen den 31 oktober fortsätter vi att lyssna och "titta" på instrument. Vi lyssnade på piano, panflöjt och säckpipa och även här använde vi media föra tydliggöra det för barnen.

Kattbesök

Igår kom kom Evas vackra katt på besök. Vi pratade om hur man bemöter en katt och lite hur katter beter sig vid olika situatoner. (kattens språk) Alla barn tyckte att Ramses var så mjuk.Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling

Utifrån kartläggning och nuläges rapport från avdelningen har vi bestämt ett prioriterat mål att arbeta med denna och nästa termin.

Citat Lpfö 98/10

Förståelse för att alla har lika värde oberoende av social bakrund och oavsett kön , etnisk tillhörighet, religion eller en annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Delmål för Solstrålen

Förståelse för att alla har lika värde


Nu finns den reviderade likabehandlingsplanen på hemsidan och i den lokala arbetsplanen.