Utematte och bokstavslek.

Alla Solstrålar promenerade upp till hästdungen och hade först fruktstund.  Vi tränade antalsuppfattning genom att barnen fick gå och hämta pinnar. löv och stenar.


Här slår en pojke tärningen och vi ska se hur mångar löv varje barn ska hämta.Hittat EN pinne!

Utematte tilsammans med RegnbågarnaVi träffades med de yngre Rengbågsbarnen och då blir vi grúppen björnarna.

Vi gjorde en bana i Regnbågsdalen, vi lade ut ett rep på marken och längs med detta rep placerades 9 olika leksaker ut på diverse ställen. I trädet, mellan grenarna, på en stubbe och så vidare. Vi delade in barnen två och två och sedan gick de längs repet och så skulle de försöka komma ihåg så många olika leksaker som möjligt.

Vissa saker kamoflerades i naturen så lite svårt blev det ju! Men alla kämpade på.


Efter att vi berättat vad de olika grupperna kom ihåg så gick vi banan alla tillsammans för att barnen skulle  beskriva var sakerna låg. Först så pekade dom bara och sa , där! Men när vi pedagoger sa, beskriv vad ser du runt saken och ställde frågor om den ligger högt eller lågt?, ligger de framför eller bakom? Under eller över(Lägesbeskrivning) så lärde sig barnen till slut att verkligen beskriva var de låg och då var de jätteduktiga.Ser ni igelkotten som gömmer sig i löven, det gjorde den här pojken!


Sedan tränade vi bredvid , framför , bakom och ovanför i form av att "göra " det med kroppen innan var det med ord. De fick också peka på var mitten på kroppen finns.

Mattestund - vägning

under uppevilan vägde barnen. Då använde de vågen och då skulle de bli lika tungt på båda sidorna.