Hållbar utveckling!

Hållbar utveckling                        

 

I år har hela vårt företag, Ramlösa friskola och Hustomtens förskola, kvalitets mål: Hållbar utveckling.

Detta mål inleddes i höstas med en teater på skolan där frågan: Hur skall jorden räcka till alla? slängdes ut till alla elever.

Vi har under höstterminen talat om nerbrytning i
naturen, återvinning av skräp, jul pysslet gjordes av återvinnings skräp, naturmaterial och självtillverkade alster, och en massa annat som kan kopplas till projektet.

Nu är det dags för ett nytt projekt och det är ett pant projekt. Barnen får gärna ta med pant flaskor till förskolan och vi kommer att samla ihop pengar till att stödja något hjälpprojekt som eleverna bestämmer. Vi kommer att tala mer om återvinning och annat som berör projektet.

                                             

Så från och med måndagen 13/1 får ni gärna skicka med petflaskor och burkar.  (Vi har tjuvstartat förra terminen och dom flaskorna kommer givetvis att finnas med nu.)

Hälsningar Anna, Helena och Fredrik

 

mål

 

Komplettering till våra kvalitetsmål

Utifrån vår utvärdering av våra kvalitetsmål har vi satt upp två delmål under rubriken: Normer och värden.
 

Normer och värden

Prioriterat mål:

1.   Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Delmål:

1.   Förståelse för människors olikheter.

2.   Förståelse för människors lika värde.