Utflykt till Jordbodalen 8 juni

Vi promenerade tillsammans med Solstrålen ner till Jordbodalen. 


Lpfö 98/10 " utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor , natur och samhälle påverkar varandra, 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

Publicerat i Allmänt