Info om sommaren

V.25-27 är Solhuset sammanslagna vilket innebär att regnbågen öppnar och stänger lite senare och tidigare, är där ingen pedagog lämnas och hämtas barnen på Solstrålen. V. 28-31 är förskolan och fritids sammanslagna i Solhuset och lämning sker på Solstrålen till någon pedagog som är där. Kan vara pedagoger som jobbar i dem andra husen. 


Glad sommar! 

Publicerat i Allmänt