Info om sommaren

V.25-27 är Solhuset sammanslagna vilket innebär att regnbågen öppnar och stänger lite senare och tidigare, är där ingen pedagog lämnas och hämtas barnen på Solstrålen. V. 28-31 är förskolan och fritids sammanslagna i Solhuset och lämning sker på Solstrålen till någon pedagog som är där. Kan vara pedagoger som jobbar i dem andra husen. 


Glad sommar! 

Sommar

Nu börjar det närma sig sommarlov för en hel del så vi vill passa på att tacka för den här terminen och hoppas att alla får en fantastisk sommar. Bloggen tar även den sommarlov, är det någon info som kommer ut den närmsta tiden så är den i hallen på vår tavla eller dörr.


Glad sommar önskar regnbågen 

Utflykt till Jordbodalen 8 juni

Vi promenerade tillsammans med Solstrålen ner till Jordbodalen. 


Lpfö 98/10 " utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor , natur och samhälle påverkar varandra, 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,