Tors. 27 Sept / Utflykt till Ramlösa parken

Förutom att alla våra utflyktsmål ger barnen ny inspiration, så handlar det också om att vi befinner oss på " neutral" mark. Dvs en miljö som är fri från invanda mönster varpå den också blir tämligen kravlös. På så sätt blir utflykterna också ett sätt för barnen att vila upp sig lite och en chans till att hämta andan.
 
 

Ons. 26 Sept / Byggprojektet fortskrider

Huset tar form och barnen ställs inför nya problem att lösa och utmaningar att ta sig igenom.
Leken är den naturliga platsen för barnen att bearbeta och förstå de intryck som man har tagit till sig. Och att vi för nuvarande har arbetat mycket med att bygga och konstruera tar sig uttryck på många olika sätt.
Och givetvis kunde vi inte bara stanna inne när vi hade sådant fint regnväder att leka i.

Tis. 25 Sept / Husbygge

I grupper om ca tre stycken, fick barnen själva bestämma vilket typ av hus som skulle byggas, vilket material som skulle användas samt tillvägagångsättet.