Avslutningsutflykt till Malmö


Då var vi äntligen på väg! Tåget mot Malmö, och vi åt för första gången.


Fruktstund


Helena glömde sin matsäck i kylen på förskolan och vi gjorde ett stopp på Pressbyrån så att Helena kunde handla.


På tekniska museet fick vi se en ubåt.En riktig!!!!

Det fanns massor av tekniska uppfinningar och gamla saker.


Att trampa på en cykel så att energi bildas kunde man också prova.


Vi gick in i ubåten också. Tänk att 30 man levde här när man var under vattnet.

Då var det dags att äta igen.

På Malmöhusmuseet finns en avdelning med uppstoppade djur. Det är intressant att kolla
hur stora djuren är på riktigt.

På samma museeum finns en akvariedel med djur från hela världen. Detta är maneter
från Australien.

Nu var det dags för en glass paus!! Världens godaste glass!!

Till slut tog utflykten slut och vi tog åter tåget hem. Givetvis åt vi lite mellanmål på tåget hem.

Tack alla barn för en superhärlig  utflykt, allt flöt på hela dagen och det var en härlig dag.
Sommarkramar från Anna, Helena  och Helena
Utvärdering 2011-2012

Utvärdering Regnbågen vt 2012

 

 

1.Normer och värden

 

Prioriterat mål:

1.Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

Delmål:

1a. Vi vill uppmärksamma barnen på att man kan ha olika attityder och värderingar dvs. respektera varandra.

1b. Vi vill belysa situationer där barnen kan hjälpa varandra.

 

Metoder:

 • Samarbetsveckor
 • Värdegrundsveckor
 • Samarbetsövningar
 • Hemlig kompis
 • Drama
 • Böcker
 • Studiebesök på mångkulturell förskola

 

 

 

Måluppfyllelse: Vi har ett medvetet förhållningssätt i vårt dagliga arbete. Barnen är empatiska i vår barngrupp.

 

Analys: Våra tidiga insatser har gjort öppensinnade barn.  Vi har ännu inte jobbat med det mångkulturella som vi anser är viktigt för vår barngrupp då vi inte har några barn med invandrarbakgrund.

 

Åtgärder: För att utöka vår måluppfyllelse är vår tanke inför nästa läsår att arbeta kring kultur i alla dess former och upprätta ett samarbete utanför förskolan med en förskola/skola som är mångkulturell.

 

 

2. Utveckling och lärande

 

Prioriterat mål:

2.   Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,  material och redskap.

 

Delmål:

2a. Vi vill se till att barnen spontant bygger och konstruerar i den fria leken både ute och inne.

2b. Vi vill i vårt tematiska arbete, låta barnen få bygga, skapa och konstruera.

 

 

 

Metoder:

 • Erbjuda olika material både inne och ute.
 • Erbjuda olika redskap både inne och ute.
 • Pedagogerna är med upptäckare i den fria leken både inne och ute.

 

 

Måluppfyllelse: Vi har under terminens gång ändrat i vår innemiljö så att vi kan erbjuda byggmaterial i alla våra rum. Detta har vi också gjort för att uppnå målet i likabehandlingsplanen som är att vi vill göra tillgänglighet i alla rummen oberoende kön enligt genustänk. Vi har skapat en teknik-naturvetenskapshörna i ett av våra rum som också ingår under vårt mål. Under temats gång har vi skapat musikinstrument, megafoner, masker och barnen har använt symaskin och sytt kjolar och shorts. Snickis som finns i vårt lilla egna förråd påbörjades men avslutades alldeles för snabbt.

 

Analys: Barngruppen har ett stort intresse för bygg och konstruktion och använder sin kreativitet och fantasi både ute och inne. Barngruppen är självgående och alltid med på noterna. De har tyckt om sambatemat som innehöll många delar av bygga, skapa och konstruera.  

 

Åtgärder: Under nästa termin ska vi utveckla snickis, genom att förflytta det till ett annat ställe där barnen och pedagogerna kan hantera det bättre.

 

 

3.Barns inflytande

 

Prioriterat mål:

3.Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika samarbete och beslutsfattande.

 

Delmål:

3a. Vi vill att barnen ska kunna fatta ett beslut rörande sig själv och en kompis som båda är nöjda med.

3b. Vi vill att barnen ska kunna säga sin åsikt inför gruppen.

 

Metoder:

 • Röstningsförfarande/omröstning
 • Samarbetsövningar
 • Leka

 

Måluppfyllelse: Barnen kan säga sin åsikt i gruppen. Vi som pedagoger har haft ett tydligt mål för att hjälpa barnen att uppnå detta mål. Alla barnen har fått ta den tid de behöver för att kunna nå målet. Vi har under denna termin haft ett tydligt röstningsförfarande, när vi skulle välja vilken färg vi skulle ha i sambatemat. För att kunna utvärdera verksamheten har barnen varit delaktig i utvärderingen. Barnen fick se bilder via kanonen på vad vi gjort under terminen och därefter rösta med rött/grönt kort och därefter motivera sin röstning inför gruppen.

 

 

Analys: Vi som pedagoger har ett tydligt förhållningssätt i vårt arbete kring barnen under vår dagliga verksamhet vilket gör att vi kommer fortsätta arbeta med att stötta barnen i att våga säga sin åsikt både enskilt och i gruppen.

 

 

4.Förskola och hem

 

Prioriterat mål:

4.   Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

 

Delmål:

              4. Föra dagliga samtal med föräldrarna om barnens trivsel, utveckling                                           och lärande.

 

Metoder:

·         Hämtning – Lämning

·         Utvecklingssamtal

·         Drop-in fika, frukostbuffé

 

Måluppfyllelse: Vi har fortsatt med vår dagliga hallkontakt vid hämtning och lämning. Vi hade ett föräldramöte där vi gick igenom våra mål, där vi betonade om vad, hur och varför vi gör de olika momenten för att uppnå målen. Detta gjorde vi genom att vi hade ett bildspel med kort på barnen som återspeglades utifrån målen. Utvecklingssamtal har också genomförts med alla barnens föräldrar. Föräldrarna har erbjudits vara med på förskolan en dag, men detta läsår har ingen förälder antagit erbjudandet.

 

Analys: Det kom en min utvärdering under terminen, tyvärr har vi generellt ett dåligt deltagande i denna utvärdering. Men det vi kan se att vi har enbart har fått höga siffror i engagemang och bemötande.

 

Åtgärder: Vi kommer att fortsätta att vara tydliga när det gäller kontakten med föräldrarna och vara övertydliga när det gäller just denna sortens av utvärderingar som är viktiga för vårt arbete på avdelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen

 

Prioriterat mål:

5.   Förskolläraren ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter.

 

Delmål:

5a. Vi vill att barnen ska känna trygghet på vår egen skola och dess närmiljö.

5b. Personalen tar kontakt med förskoleklassens personal för att utbyta kunskap och för att stödja barnens övergång till deras verksamhet.

 

Metoder:

·         Möte med förskoleklassens personal.

·         Besöka skolan och dess närmiljö.

 

Måluppfyllelse: I samband med kvalitetsmålsveckan kring musikglädje besöktes skolan. Vi tränade sambadans och gjorde rytminstrument tillsammans med vår kompisklass. Som avslutning på vårt musikglädje tema hade vi en gemensam sambafestival på skolan. Denna termin har det också varit 5-årsträffar enligt vår årsklocka. Barnen har besökt sina respektive skolor och fått besök av sina nya pedagoger även hos oss.

 

Analys: Vi tycker det har varit positivt att Västra Ramlösa skolan åter igen har tagit kontakt för att besöka sina nya elever som kommer från vår verksamhet. 5-års träffarna har varit positiva och ger barnen ny energi och tillförsikt inför deras kommande skolstart.

 

 

 

Likabehandlingsplanen

 

Mål:

1.   Genustänk – tillgänglighet i alla rummen

 

Metod:

1.   Vi uppmärksammar barnen att alla rum och lekmaterial är tillgängligt för alla.

 

Måluppfyllelse: Vi har ändrat vår innemiljö för att göra det mer tillgängligt för barnen. Vi har flyttat runt materialet och gjort en Naturvetenskaplig – Teknik hörna i ett av våra rum.

 

Analys: Personalen har fått det förankrat i sig själva och uppmärksammar barnen mera som individer.

 

 

 

 

Musik

 

Mål:

1.   Att få barn oh pedagoger känna glädje och vikten av musik samt ta in musiken naturligt i den dagliga verksamheten.

 

Metoder:

·         Ljudtema

·         Sambatema

·         Sånger i samlingen

 

Måluppfyllelse: Vi har arbetat med musik i olika former, från att göra ljud i flaskor via naturvetenskapen till att skapa egna instrument i sambatemat. Läroplansmålen, likabehandlingsmålet och musikmålet har genomsyrat vår verksamhet under terminens gång. Barngruppen har varit positiv och glada i alla våra projekt. Som avslutning på sambatemat blev det en sambafestival där barnen sjöng, hade koreograferat en egen dans och gjort egna instrument till ett stort shownummer som även visades för föräldrarna på avslutningskvällen.

 

Analys: Att involvera alla våra mål i verksamheten till en enhet gör att barnen känner en helhet i verksamhet och det har blivit ett bättre flyt i verksamheten på avdelning.

 

Åtgärder: Vi kommer arbeta liknande under nästa läsår där vi kommer att använda oss av alla målen till en enhet för att få det rätta flytet i verksamheten.

 

Utarbetat av: Anna, Fredrik och Helena

 

 

 

 

 

 

12 Juni - Kalas

Idag har vi haft kalas för våra barn som ska sluta hos oss efter sommaren.
Vi har spelat brännboll...


...bakat, eftersom ett kalas behöver sin tårta...
...

...och lagat mat, eftersom ett kalas behöver en lämplig måltid, som tex pizza...


...som vi har avnjutit tillsammans vid ett långbord.