Detta är vi!!Visst är vi fina!!

23 sept 2011

Vi tänkte påminna om att ni skall lämna in lappen om hemsidan. Vi vill inte sätta ut bilder på bloggen förrän vi har fått in alla lappar. Detta för att inte behandla något barn/ familj fel.

Vi vill också påminna om föräldraenkäten kring likabehandlingsplan. Vi har fått in en del jätteintressanta svar kring lek och vi diskuterar detta mycket i arbetslaget och med barnen.

Ni skall dessutom skriva på en lapp om påseende av foto som fotografen tar 3/10. Lediga barn är välkomna 8.30-11.30. Vi kommer att ta syskon foto på barn som har syskon på solstrålen och i stjärnhuset.

Trevlig helg

Regnbågspedagogerna

Torsdag 22 sep.

Idag har vi haft temauppstart med "brainstorm" till vårt tema-NATUREN.