Hur vänskapar barn utifrån de 100språken

Under veckan har vi arbetat och skapat med olika material och utforskat olika matematiska begrepp och mönster,

Hur vänskapar barn utifrån de 100 språken?

Lite grupparbete denna veckan

Frilek

Skriv inläggstext