Husdjursgruppen gör iMotion i filmjölk och färg. Det blir olika djur.

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

Rymdgruppen

(null)

Tisdagens arbete

Idag fick barnen träna lite retorik. De fick redovisa för varandra vad de lärt sig om sin planet! Sedan gick vi ut i snön och lekte! Några stannade inne en stund och blev färdig med sin planet och gravitationmålning👍

Måndagens utedag i vitsippeskogen

(null)

(null)