Hur vänskapar barn utifrån de 100språken

Under veckan har vi arbetat och skapat med olika material och utforskat olika matematiska begrepp och mönster,

Publicerat i Allmänt