Vi utforskar lergodslera

En grupp möter leran som korvar. 

Publicerat i Allmänt