Onsdag: projekt arbete och utelek

Idag har några barn varit inne och skapat färdigt Superhjältar och skyltar på förmiddagen! Medan de andra barnen lekte och hade fri tillgång till hela gården runt huset! Det blev bandy, cykling, sandlek, gungning och rolllekar så som tafattlek och familjelek! Mycket bra träning för motoriken, fantasin, socialt samspel och turtagning!


På eftermiddagen valde barnen på tavlan!

Publicerat i Allmänt