Samling där vi jobbar med värdegrunden.

Skriv inläggstext 

Vi ställer oss nyfikenhetsfrågan..

Vi kommer denna terminen att forska kring nyfikenhetsfrågan - hur barn vänskapar genom de 100 språken. 

Det innebär att vi kommer att fokusera på barnens möte och samspel i alla rum vi har, hur möts barn i Fantasirummet? Hur samspelar de i Målarverkstaden eller Ateljén? Hur hjälper de varandra i bygg för att utvecklas och bli bättre etc.. ⭐️
Vi får genom att fokusera på barns vänskapande även på ett naturligt sätt in det viktiga arbetet medvvärdegrunden. 
Ser fram emot en spännande termin. 

Den kända dikten i Reggio Emilia

Skriv inläggstext