Protokoll från förädrarmötet ht 2016

Här kommer protokollet ifrån föräldramötet den 22/9-2016

·         Veckorytmen

Måndag: Utelek/Utegympa tillsammans med Stjärnskottet. Mångubbens pedagoger reflekterar/planerar

Tisdag: Projekt

Onsdag: Projekt

Torsdag: Projekt

Fredag: Utegympa/Utelek tillsammans med Stjärnskottet. Stjärnskottets pedagoger reflekterar/planerar

 

·         Dagsrytmen

7.00 Stjärnhuset öppnar på Mångubben. Frukost

7.30 Stjärnskottet öppnar

7.30 Barnen väljer på tavlan

C:a 9.00 Frukt och samling, ute/inne. Vad ska hända idag?

9.30 Aktivitet inne/ute

11.15 Lunch

12.00-12.45/ Vila

12.45 Barnen väljer på tavlan/utelek

14.30 Mellanmål

            15.00 Barnen väljer på tavlan/utelek

            16.30 Sammanslagning med stjärnskottet på    Stjärnskottet                                  16.45 Sammanslagning, Solhusets barn kommer över

             17.30 Förskolan stänger

 

·         Övergripande mål likabehandlingsplan

•      Nolltolerans

•      Alla ska känna sig delaktiga i vår likabehandlingsplan, barn, föräldrar och personal.

•      Förebygga, förhindra och eventuellt upptäcka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

•      Samarbeta kring de trivselregler vi gjort tillsammans med barnen vid höstterminens början.

·       Arbetsgång – likabehandlingsplan

*        Augusti och september :

Kartläggning på respektive avdelning genom observation, samtal, intervjuer med barnen.  Sätta upp trivselregler på respektive avdelning tillsammans med barnen

*        September: Föräldramöte

*        Första veckan i oktober:

Likabehandlingsplansgruppen träffas för att upprätta ny likabehandlingsplan och sätta upp nya mål.

*        Oktober:

Observationer i barngruppen utifrån målen, from nu till juni.

Informera föräldrarna om det nya målet

*        Februari:

Eventuellt föräldramöte

*        Maj:

Sammanställa observationer på avdelningen, pedagogerna utvärderar målen i sin utvärdering på avdelningen.

*        Juni:

Likabehandlingsplansgruppen träffas för att göra en gemensam utvärdering utifrån avdelningarnas utvärderingar.

·        Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

*        Projekt som bestäms utifrån barnens intressen och frågeställningar.

*        Använder pedagogisk dokumentation som bilder, film, samtal och observationer för att hitta projekt att utforska under längre tid

*        Pedagog=medforskare

*        Miljön = ”3:e pedagogen”. Anpassas efter barngruppen och projektet

*        100 språk; erbjuda flera sätt att lära och använda alla sinnen

*        Projekten tar den tid det tar, leder vidare till nya projekt

*        Reflektion: barn-pedagog, barn-barn, pedagog-pedagog

*        Koppla verksamheten till läroplanen för förskolan

*        För er som vill veta mer om Reggio Emilia

*        www.reggioemilia.se

*        www.sv.wikipedia.org/wiki/Reggio Emilia-pedagogik

·         Barnet i naturen

SYFTET:

*        Vid de 100 språkens perspektiv vill vi ge barnen möjlighet att upptäck sin egen värld i möte i naturen

·       Kalendarium

*        Vecka 41: Kvalitetsmålsvecka ”Lek och rörelse i världen”

*        24/10: FN-firande

*        25/10: Föräldraråd 18.00 i Solhuset (2ggr per termin)

(OBS) Ingen har anmält sig än, så kom och meddela Du som Vill sitta med i föräldrarådet som representant för Mångubben.

*        26/10: Fotografering

*        26/11: Öppet hus Ramlösa friskola 8.30-11.30

Och  Julmarknad 11.30-13.30

*        13/12: Luciafirande 7.30

*        19/12: Förskolan STÄNGD – Planeringsdag

·        Övrig info som togs upp:

*        Blogg: info och matsedel (All info från oss läggs på bloggen samt ett brev på dörren)

  www.ramlosafriskola.se

*         Sjuk och frisk anmälan måste göras

          Mångubbens telefonnummer: 070-9386736

*        Allergibarn ringer Kristina i köket och meddelar själva

*        Vid förseningar vid lämningar och hämtningar ring och meddela din avdelning.

*        Vår lokala arbetsplan för förskolan finns att ta del av i hallen.

*        Fyll på barnens lådor med extra kläder

*      Nu i efterhand har vi fått förfrågan om en Kompislista med telefonnummer. Sätt upp er på listan i   hallen om ditt barn får vara med

 

·  Vad är viktigast för mitt barn på förskolan? Alla föräldrar skrev ner sina tankar på en lapp som vi har samlat på vår dörr, läs gärna och skriv dit era tankar. Detta använder vi som material när vi utvärderar vår verksamhet i slutet av terminen.

 

 

Måndag 26/9

Efter lunch var vi inne och lekte! Några barn valde bygg och det blev många härliga byggen; bergodalbanor, slott, riddarborg och polishus
 

Tisdag 27/11

 
Idag gick vi till biblioteket på Elineberg! Alla barnen hade sina starka ben på sig så det gick utmärkt! Vi hittade många böcker så vi var tungt lastade när vi promenerade hem😅! Vi hann även med lite sagostund på biblioteket för de som ville lyssna! När vi kom tillbaka till förskolan satte alla sig och bläddra i de nya böckerna👍👌