Skolvalet

Glöm inte att göra skolvalet. Detta gäller er som har barn som ska börja fsk- klass till hösten.

Vecka 4

(null)

KOMPISREGLER

Vi frågade barnen vad de kunde hjälpa varandra med och då fick vi följande svar (null)