7/5-2018 Solen information☀️

Torsdag 17/5 är det Hustomtelunken. Tänk på att ha bra skor denna dag!
Vecka 21 har vi friskvårdsvecka med olika aktiviteter varje dag!
OBS! Ändrad dag för matsäck. Vi har det torsdagen den 24/5, EJ den 31/5.
Vi har gemensam avslutningsfest för alla våra 6-åringar den 31/5, här på Kometen!
Publicerat i Solen