Avslutning för blivande förskoleklass barn😊

(null)

(null)

(null)


Storstjärnorna brev till Bitis

Tack för breven till Bitis! Barnen är så stolta när de får berätta om sin/a vän/ner/ släkting/ar!! Nu ser vi fram emot att få ta del av några brev till 🤩 (null)

Stjärnorna tillsammans

Vi har så hjälpsamma barn! Många ville hjälpa till och sopa. Och när vi hade sopat kunde vi ta fram vattenbanan. Att få leka med vattnet uppskattades! (null)

(null)

(null)