Små ⭐️⭐️ onsdag

På samlingen idag fortsatte vi att träna färger, teckna och passa ihop lika klossar.
Efter sång och frukt fick barnen leta QRkoder med Clara, denna gången inne. 
De som ville fick hjälpa till och göra ny lera. Varm och härlig att leka med.
Innan maten hade vi sångsamling med sångrör. Inuti varje rör hittade barnen en liten sak som kopplas till sånger.
Tack för idag💚❤️💙 (null)

(null)

(null)