Skräp och återvinning

Barnen lär sig om återvinning. Varför ska man sortera sitt skräp ?

(null)