28/5-16


  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur"  Lpfö-98 

28/5-16

En härlig dag på Fredriksdal😀

Små 🌟🌟 torsdag


Idag var det pilligt att måla små svarta prickar och att limma fast små ögon!
Läroplanen säger: utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga Lpfö-98


Blev lite kladdigt idag!!😊😊