Mys på förskolan17/6-15


En härlig dag tillsammans😊💛

Hela Kometen tillsammans.

Nu när sommaren kommit och semestrarna börjat är alla grupperna på Kometen sammanslagna och gör alla aktiviteter tillsammans 😊