Stjärnorna och Vargarna

 

Fotografering på Kometen

Torsdagen den 4 oktober kl.8.30 har Kometen fotografering.
Mer info kommer.

Grovplanering 12/13

Grovplanering Kometen 2012/2013

Normer och värden:

Mål: ”Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”

- vistas mycket i naturen

- upptäcktsfärder

- utforska djur och natur

- allemansrätten

 

Utveckling och lärande:

Mål 1: ”Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

- högtider och traditioner

- FN-dagen

- sång, musik, dans

Mål 2: ”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”

- artkännedom

- experiment

- kretslopp

 

Barns inflytande:

Mål: ”Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö”

- värdegrundsveckor

- bra kompis

- trivselregler

- konflikthantering

- medvetenhet om ljudnivå och varsamhet om leksaker