Idrott i Ramlösaparken

Idag tog vi tillvara på den lilla snön som kommit genom utevistelse/pulkaåkning i Ramlösaparken...