Temat "från frö till frö"

Nu har vi arbetat klart med temat från frö till frö. Vi har planterat frö och följt växtens livscykel. Eleverna har lärt sig vad ett frö behöver för att gro, växtens delar och vad de har för uppgifter, växtens livscykel, fotosyntesen, hur det blir nya frön och olika sätt som frö kan spridas på. 
 
 
 
 
 
 
 
Publicerat i Allmänt