Vi fick träffa våra faddrar!


Vinterlek

Härligt med snö! Idag har vi undersökt friktion och tyngdkraft i backen. Barnen provade att åka ned med olika "farkoster". De startade samtidigt och sedan diskuterade vi varför det gick olika fort.