Nu blommar det!

Plantorna i de gallrade odlingskuberna ser välmående ut medan de som är ogallrade är klena och har färre knoppar. Konkurrensen är högre i kuben i mitten.
Publicerat i Allmänt