Gallring

I uppdrag 5 fick eleverna gallra i sina odlingskuber. Vi pratade om vikten av att spara den kraftigaste plantan istället för en längre och klenare. I dagens observation/jämförelse såg vi tydligt vinsten med att gallra. Konkurrens (t ex utrymme, näring och vatten) är en viktig faktor för tillväxten. 
 
Publicerat i Allmänt