Fotosyntesen

Undersökning av odlingskuben som stått i mörker. Här kunde vi tydligt se att soljuset inte spelar någon roll när ett frö ska gro medan plantan är beroende av solljuset för tillväxt genom fotosyntesen. Klorofyllet saknas i plantorna som har vita stjälkar och gula hjärtblad.
Publicerat i Allmänt