Nu blommar det!

Plantorna i de gallrade odlingskuberna ser välmående ut medan de som är ogallrade är klena och har färre knoppar. Konkurrensen är högre i kuben i mitten.

Fotosyntesen

Undersökning av odlingskuben som stått i mörker. Här kunde vi tydligt se att soljuset inte spelar någon roll när ett frö ska gro medan plantan är beroende av solljuset för tillväxt genom fotosyntesen. Klorofyllet saknas i plantorna som har vita stjälkar och gula hjärtblad.

Experiment

Vad händer om man sätter en gul tulpan i vatten med blå karamellfärg och varför blir det så? Vi ställer hypoteser, undersöker/experimenterar, ser resultat och drar slutsatser samt dokumenterar våra observationer och jämför med kompisars resultat. Från frö till frö är ett spännande tema!