FN-dagen

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)
I år firade vi FN-dagen med sångstund förskola och skola, arbete med barnkonventionen med våra fadderbarn, film om FN och Unicef. Vi fördjupar oss fortsatt i mänskliga rättigheter och barnkonventionen under veckan.